Ga naar hoofdinhoud

59. Joost van den Akker: ‘Paard ‘brug’ tussen maatschappij en buitengebied’

Gedeputeerde van den Akker Provincie Limburg

In deze editie geeft VVD-politicus en gedeputeerde Joost van den Akker een indruk van de rol die hij vervult op het gebied van sport waar collega-gedeputeerde en CDA-politicus Ger Koopmans kortgeleden verantwoordelijk voor was. Joost van den Akker houdt zich in de provincie Limburg niet alleen bezig met sport, maar ook met het onderwijs en de economie. Bij het doorsturen van de Kettingbrief heeft Ger Koopmans de vraag aan hem voorgelegd over de wijze waarop er een connectie is tussen de ontwikkelingsgang in de Limburgse paardensport en de Limburgse economie. De Kettingbrief verplaatst zich vervolgens naar paardenhouder Herman Nijskens die ook fractievoorzitter is van VVD Limburg.

Beste Ger,

Dank voor deze vraag, die ik graag beantwoord nu ik jou als gedeputeerde Sport opvolg. Paardensport is één van de twee zogenaamde ‘speerpuntsporten’ van de provincie Limburg.

Sportief en gezond

Sporten en dus bewegen is belangrijk voor onze gezondheid. Er zijn in de provincie wekelijks 14.000 paardensporters actief. Allerlei sportprogramma’s en de vele activiteiten en (top)evenementen die
mensen enthousiasmeren zijn daarvoor van belang. Maar ook de sociaal-maatschappelijke binding via de vele verenigingen en sportaanbieders. De paardensport voegt daar nog een extra dimensie aan toe door de unieke inzetbaarheid van het paard bij de zorg en persoonlijke ontwikkeling van mensen met bijvoorbeeld een geestelijke of lichamelijke beperking.

Ondernemerschap

De hippische sport professionaliseert in razend tempo. Dit vraagt ondernemerschap en het op een stevige manier verankeren van onze kennis en ons netwerk. Zo werken het Citaverde College en HAS Hogeschool Venlo inmiddels samen met het hippisch bedrijfsleven in de regio, met als doel om de hippische opleidingen verder te ontwikkelen en de doorstroming van onderwijs naar arbeidsmarkt te bevorderen. Veelal wordt de positie van sporters en coaches bepaald door ervaring of toptalent. Vernieuwing komt er dan ook niet zomaar. Daar liggen echt kansen, ook op het gebied van trainingscondities, voeding en materiaal voor dier én mens. Het zou goed zijn als hippisch Nederland daarmee een sterkere positie kan verwerven. Ook daarvoor is wel een musketiersmentaliteit, pioniersgeest en goed onderzoek nodig.

Paardensport-aanjager

De paardensport heeft economisch, maatschappelijk en sociaal een enorme impact in én om Limburg. Qua vestigingen voor paardensport en maneges staat Limburg na Drenthe en Friesland op de derde plaats. In 2017 was de omzet van de paardensector in Limburg 175 miljoen euro. De sector is goed voor zo’n duizend banen. Krachten bundelen is cruciaal. Met de Stichting Limburg Paardensport als belangrijke tussenschakel in de sector, maar ook richting overheden en andere relevante partijen, zetten wij hier de komende jaren op in.

Handelspositie

Nationaal en internationaal is er veel ‘verkeer’ van paarden en paardenkennis en allerlei daaraan gerelateerde producten en diensten. Limburg ligt in het centrum van de internationale paardensport. Om de aantrekkingskracht van onze regio verder te versterken zien wij voor de toekomst mogelijkheden om samen met het bedrijfsleven meer verbindingen te leggen in de keten van eicel tot sportpaard. Onze handelsmissies, die speciaal voor de sector worden georganiseerd, zijn belangrijk voor ons netwerk, geven ons een podium en verbreden onze kennis. In een cirkel van 150 kilometer rond Maastricht ligt het centrum van internationale paardensport in Europa. Deze regio ontwikkelt zich in rap tempo tot mondiale hotspot op het gebied van paardensport versterkt door grensoverschrijdende samenwerking op gebied van sport, ondernemerschap, fokkerij, handelen opleidingen. Bijvoorbeeld ons grootste hippisch netwerkevent van het jaar, het Limburgs Paardensport Gala, Jumping Indoor Maastricht, of de Dutch Open Eventing Masters in augustus en Limburg2020: het WK vierspannen in Kronenberg volgend jaar.

Recreatie en toerisme

Limburg beschikt inmiddels over 1.600 kilometer aan ruiter- en menroutes. In Midden-Limburg is een dekkend knooppuntennetwerk van ruiter- en menroutes gereed, in Noord- en Zuid-Limburg wordt hier nog aan gewerkt. Daarmee is er straks voor heel Limburg een routestructuur. Om die lokale economie en het toeristisch-recreatieve aanbod te bevorderen werken wij
momenteel samen met de KNHS aan een pilot voor het keurmerk PaardenWelkom, waardoor met de VVV’s en routebureaus de unieke lokale faciliteiten zichtbaar worden gemaakt. Het houden van paarden is direct verbonden aan het gebruik van de buitenruimte, en daarmee vormt het paard een aansprekende ‘brug’ tussen de maatschappij en het buitengebied. Paardenhouderij biedt veel mogelijkheden voor landschappelijke inpassing, herbestemmen van vrijkomende agrarische bedrijfslocaties en nieuwe functies in regionale gebieds- en natuurontwikkeling, zoals bijvoorbeeld begrazing in natuurgebieden. Limburg behandelt de paardensport dus niet als aparte tak van sport. Daarom geef ik graag de teugels door aan Herman Nijskens, houder van een paardenpension in Melick en zijn echtgenote Leonie, een begenadigd dressuuramazone.

Beste Herman,
Mijn vraag luidt: hoe kan Limburg voor het paardentoerisme sport en verblijfsrecreatie verder verbeteren?
Met vriendelijke groet, Joost van den Akker

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.