Ga naar hoofdinhoud

57. Marco Zeekaf: ‘Het gebied dat we hebben, is uniek’

Hengstenhoudster Steffi Verhagen heeft Marco Zeekaf, de voorzitter van Equestrian Centre De Peelbergen in het Limburgse Kronenberg, aangewezen voor de voortzetting van de Kettingbrief. Het is Verhagen opgevallen dat de naastliggende provincies en haar gemeenten niet inspringen op de komst van buitenlandse gasten die afkomen op De Peelbergen. Vindt Marco Zeekaf dat men buiten de provincie om niet op de hoogte is over de mogelijkheden die er liggen door dit drukbezochte hippische centrum? Is het noodzakelijk dat er vervolgstappen worden genomen? Aankomende editie geeft CDApoliticus en gedeputeerde Ger Koopmans zijn mening over het volgende vraagstuk.

Beste Steffi,

Bedankt voor je vraag. Je eindigt jouw Kettingbrief met de huidige ontwikkeling van Equestrian Centre de Peelbergen. Je raakt een snaar waar de sector wel iets mee moet doen. De Peelbergen is in het verleden onder andere gebouwd vanuit het oogpunt om buitenlandse partijen in Zuidoost-Nederland te houden. Toen hippische accommodatie de Leistert in Roggel werd verkocht en beëindigd, kreeg de sector met het probleem te maken dat buitenlandse partijen zich naar andere gebieden gingen verplaatsen en met name naar België en daarmee een bedreiging vormden voor de verdere economische ontwikkeling van de paardensector in de regio.

Twee speerpunten

Ik ben destijds gevraagd om uit te zoeken of het mogelijk was om namens de sector een hippisch centrum te bouwen in Limburg. Een aantal professionele springstallen zag daar, vanwege hun eigen business, de noodzaak van in. Ik ben onder andere in gesprek gegaan met de sector, de lokale overheid, de provincie Limburg en de Rabobank. Ons bijkomend voordeel was dat de provincie Limburg had bepaald dat ze twee speerpunten in de sport wilden ondersteunen. Eén daarvan was de hippische sector en de andere sport was de wielrensport. De provincie heeft dus zelf het initiatief genomen om de paardensport als speerpunt te gaan zien, dit omdat de paardensport zich daar zo sterk ontwikkelde. In het zuiden van het land hebben zich veel topruiters en coaches gevestigd.

Het elementaire verschil met veel andere centra is dat er een groot aantal founders betrokken zijn bij Equestrian Centre de Peelbergen waardoor we een enorm draagvlak en netwerk hebben. Er zijn in totaal 39 founders met diverse nationaliteiten, onder andere uit België, Nederland, Zweden, Ierland en Turkije. Je kunt zien dat De Peelbergen gedragen wordt vanuit dit netwerk. Het centrum is van iedereen en eigenlijk van niemand. Iedereen zit er financieel bij in en heeft er belang bij als er continuïteit is, maar er is ook indirect belang. Het verbetert ook de business van de founders. We zien daarnaast dat de regio zich verder ontwikkelt. Er vestigen zich meer en meer partijen in ZuidoostNederland. Het gevaar dat hierin zit, is dat we te klein denken. Dat is ook wat jij aanhaalt.

Zwaan-kleef-aan situatie

Ik vind ook dat we veel breder moeten kijken dan Limburg. Als je vanaf centrum Kronenberg een straal trekt van honderd kilometer zit je in België, Brabant en Duitsland. En vergeet Aken niet! Dit is een enorm paardengebied waar mensen wonen die over veel paardenkennis en ervaring beschikken. In deze regio is de paardensector een enorme economische speler. Volgens mij ligt daarin wel een uitdaging. Als je het op wereldschaal bekijkt, is het gebied dat wij hebben uniek. Voor de springsport is Equestrian Centre de Peelbergen het startpunt geweest, maar nu zie je dat bijna alle disciplines zich ontwikkelen in de regio. Je ziet een zwaan-kleefaan situatie ontstaan waarbij andere partijen aanhaken. Dit is ook het beleid van de gemeente Horst aan de Maas. De Peelbergen maakt tegenwoordig onderdeel uit van part of Grandorse. Dat gebied beslaat inmiddels 260 hectare grond. Er worden elf stoeterijen gebouwd waarvan er één stoeterij inmiddels klaar is. Vanwege internationale wedstrijden wordt Equestrian Centre de Peelbergen verder uitgebouwd met stallen. We hebben een eventing- en menterrein gekregen. In 2020 wordt het WK vierspannen in Kronenberg georganiseerd. De ontwikkeling die gaande is in Kronenberg gaat aan menigeen voorbij. Het zou jammer zijn als er ondernemers zijn die deze kansen wellicht niet zien. Aan de andere kant kan de markt ook onder druk komen te staan als iedereen hetzelfde gaat doen. De kunst zal zijn om het zo breed mogelijk te houden, dan praat ik over alles wat er in de keten is vanaf de geboorte, opfok, training et cetera. Het moet een integraal netwerk worden waardoor we onze kennis kunnen versterken. Een goede integrale structuur ontbreekt nog in de keten.

Overkoepelende organisatie

De hele sector is onderbelicht, terwijl de paardensector een steeds belangrijkere rol speelt in de Nederlandse economie. Er vindt veel export plaats en er is veel regionale ontwikkeling. Bij de sector mis ik dan eigenlijk de branding; een regiefunctie op hoger niveau. Analoog aan de regionale ontwikkeling met als branding Brainport (samenwerking in de bedrijfssector, red.) in Zuidoost-Nederland zouden we ook iets dergelijks op kunnen zetten van de paardensector. Het is niet zo geregeld als bij LTO Nederland of andere sectoren waarbij de belangen, ook politiek gezien, helder zijn. Ik mis een overkoepelende organisatie die werkelijk alle belangen van de hippische sector dient, kennis borgt en verbreedt en naar de toekomst kijkt. Waar staan we als sector en waar willen we naartoe? We moeten continu bezig zijn met de ontwikkeling van de paardensector.
Als we over een infrastructuur beschikken richting de politiek kunnen we de kennis die we in huis hebben op basis- en wetenschappelijk niveau verder uitbouwen.
Heden ten dage staan we in de paardensector in een glazen huis. Topsport behoort op een diervriendelijke manier beoefend te worden. Je hebt een collectief nodig om vooraan te blijven lopen in de strijd. We moeten aan de buitenwereld laten zien hoe goed we met paarden omgaan. Ik zie dat als een proactieve benadering, beter dan alleen te reageren op een incident dat onder een vergrootglas wordt gelegd. Er mag geen negatieve spiraal ontstaan. Naar mijn idee hoort de internationale federatie, de FEI, de sector structureel te promoten.

Grensoverschrijdend

De paardensector is opgebouwd uit ondernemers die op een eigen manier succesvol zijn. Daarnaast zijn er in de sector losse partijen zoals onder andere de KNHS, het KWPN et cetera. Ieder doet zijn eigen dingetje, maar we hebben een belangenorganisatie nodig die samenwerking uitdraagt en netwerken uitbouwt. De condities waarin de hippische ondernemers gedijen moeten we verbeteren. In mijn ogen is dit een aandachtspunt want ondernemers laten zich niet sturen. Ze pakken hun kansen als die zich voordoen. We moeten alle partijen, die onderdeel uitmaken van de paardensector, aan elkaar verbinden. In mijn optiek moet dat grensoverschrijdend gebeuren. De sector verdient meer aandacht in de vorm van voorzieningen. Ik stuur de Kettingbrief daarom naar CDA-politicus en gedeputeerde Ger Koopmans. Hij heeft voor Limburg de speerpunten bepaald waardoor de paardensport wordt ondersteund.

Beste Ger,
Zie jij mogelijkheden om vanuit de provincie Limburg een positie aan te nemen om een internationale samenwerking op gang te krijgen? Politiek gezien heb jij die verbinding vanuit Den Haag via het CDA, daarbij omarm jij ook de ontwikkeling van de paardensector. Hoe krijgen we de sector nog beter op de kaart?
Met vriendelijke groet,
Marco Zeekaf


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.